Về trung tâm hỗ trợ của chúng tôi

Giới thiệu về cơ cấu của trung tâm.

Chi tiết xin mời xem ở đây

Trường Nội tỉnh Hiroshima

Giới thiệu về các trường đại học, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp và các trường Nhật ngữ theo từng khu vực, lĩnh vực chuyên môn trong tỉnh Hiroshima.

Chi tiết xin mời xem ở đây

Học tập - Sinh hoạt

Giới thiệu các thông tin hữu ích cho du học sinh sinh sống tại Hiroshima và học tập tại các trường đại học.

Chi tiết xin mời xem ở đây

Hỗ trợ việc làm

Trung tâm giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ tìm việc làm cho các du học sinh.

Chi tiết xin mời xem ở đây

Hướng dẫn du học Hiroshima MOVIE

Hướng dẫn du học Hiroshima BROCHURE

パンフレット

Tài liệu này có thể được tìm thấy ở đây.