Về trung tâm hỗ trợ hoạt động của du học sinh tỉnh Hiroshima

Tại trung tâm hỗ trợ hoạt động của du học sinh tỉnh Hiroshima, chúng tôi thực hiện hỗ trợ mang tính tổng hợp từ xúc tiến tiếp nhận du học sinh đến tỉnh Hiroshima tới việc học tập, sinh hoạt và việc làm của du học sinh trong tỉnh.
Trung tâm của chúng tôi hoạt động nhờ vào sự tham gia của các cơ quan giáo dục đại học trong tỉnh (đại học, đại học ngắn hạn, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường chuyên môn về tiếng Nhật), tổ chức kinh tế - quốc tế và hành chính.

Danh sách tổ chức tham gia: 44 tổ chức (tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2017)

Phân loại Tên tổ chức
Đại học - Đại học Ngắn hạn
 • Đại học Âm nhạc Elizabeth
 • Đại học thành phố Onomichi
 • Khoa Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Kinki
 • Đại học Công lập Hiroshima
 • Đại học Hijiyama
 • Đại học thành phố Hiroshima
 • Đại học Kinh tế Hiroshima
 • Đại học Công nghiệp Hiroshima
 • Viện Đại học Quốc tế Hiroshima
 • Đại học Quốc tế Hiroshima
 • Đại học Shudo Hiroshima
 • Viện Đại học nữ sinh Hiroshima
 • Đại học Hiroshima
 • Đại học Hiroshima Cosmopolitan
 • Đại học Hiroshima Bunka Gakuen
 • Trường Đại học nữ sinh Bunkyo Hiroshima
 • Đại học Thành phố Fukuyama
 • Đại học Fukuyama
 • Đại học Heisei Fukuyama
 • Đại học nữ sinh Yasuda
 • Trường Cao đẳng nữ sinh Sanyo
 • Viện Trường Cao đẳng Quốc tế Hiroshima - Ngành học ngắn hạn về ô tô
 • Trường Cao đẳng Học việnvăn hoá Hiroshima
Trường trung học chuyên nghiệp
 • Trường trung học chuyên nghiệp cộng nghệ Kure
 • Trường trung học chuyên nghiệp hàng hải Hiroshima
Cơ quan giáo dục tiếng Nhật
 • IGL Trường chuyên môn phúc lợi y tế
 • Cao đẳng thương mại quốc tế Hiroshima
 • Trường Điều Dưỡng Phúc Lợi Xã Hội Hiroshima
 • Trường Trung cấp chuyên nghiệp YMCA Hiroshima
 • Trường Trung cấp chuyên nghiệp Human Walfare Hiroshima
 • Học viện Ngoại ngữ quốc tế Fukuyama
 • Trường Trung cấp Chuyên nghiệp kinh doanh quốc tế YMCA Fukuyama
 • Pháp nhân giáo dục Học viện Yamanaka Học viện Ngoại ngữ quốc tế Mihara
Tổ chức liên quan
 • (quỹ cộng đồng) Tổ chức Xúc tiến Công nghiệp Hiroshima
 • (Quỹ cộng đồng) Trung tâm Văn hoá Hoà bình Hiroshima
 • Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Nhật Bản Hiroshima
 • Phòng Công nghiệp và Thương mại Hiroshima
 • Phòng Công nghiệp và Thương mại Fukuyama
 • Phòng Công nghiệp và Thương mại Higashi hiroshima
 • Liên đoàn kinh tế Trung Quốc
Hành chính
 • Thành phố Hiroshima
 • Thành phố Fukuyama
 • Thành phố Higashihiroshima
 • Tỉnh Hiroshima

Liên hệ

địa chỉ
Hòm thư 730-0037, 6F Crystal Plaza, 8-18 Naka-machi, Naka-ku, Hiroshima-shi
Điện thoại
082-541-3781
FAX
082-243-2001
E-mail
office@int-students-hiroshima.jp