Hỗ trợ việc làm

Tỉnh Hiroshima liên kết trường học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để hỗ trợ việc làm từ lúc tiếp nhận du học sinh cho đến khi đi làm. Trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima được thành lập vào tháng 4 năm 2011 nhằm góp phần hỗ trợ việc làm.

Đào tạo tiếng Nhật để tìm việc làm/Lưu lại nhà của người bản xứ/Thực tập

Việc đào tạo tiếng Nhật giúp ích cho học tập và làm việc được thực hiện theo hình thức kết hợp lưu lại nhà người bản xứ để có thể trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và thực tập trải nghiệm thực tế doanh nghiệp Hiroshima.

Hội thảo hỗ trợ việc làm

Từ những bước đầu trong năm đầu tiên du học, tôi đã tham dự hội thảo việc làm được tổ chức một cách hệ thống, từ tạo dựng ý thức về hoạt động tìm việc cho tới hoạt động tìm việc, qua đó tôi học được những kiến thức cần thiết.

Buổi giới thiệu giữa du học sinh và doanh nghiệp

Các doanh nghiệp muốn tuyển dụng du học sinh dựng lên các quầy chuyên môn, làm nơi giới thiệu về điều kiện tuyển dụng và khái quát về doanh nghiệp.

Tư vấn cá nhân hoạt động tìm việc

Phân công các tư vấn viên nghề nghiệp thực hiện thảo luận, định hướng cá nhân cho du học sinh đang tìm việc, hỗ trợ việc làm cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Hội thảo phát huy du học sinh

Chúng tôi tổ chức hội thảo giới thiệu kinh nghiệm tuyển dụng của du học sinh hướng tới đối tượng doanh nghiệp.