Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Âm nhạc Elizabeth

Với phương châm "đào tạo những nhà âm nhạc có giáo dục, thực lực và lòng đam mê", chúng tôi thực hiện đào tạo những sinh viên có suy nghĩ sáng tạo và nghiêm túc về sự vật sự việc và có thực lực. Trong hơn 60 năm kể từ khi thành lập, trường đã thực hiện đào tạo đi sâu vào chi tiết trong bầu không khí mang tính gia đình, và hiện nay đã phát triển thành trường đại học âm nhạc đào tạo từ bậc đại học lên chương trình tiến sĩ duy nhất tại Shikoku và Kyushu. Mặt khác, trong thời gian đầu thành lập học viện sau đại học, chúng tôi đã tập trung thu nhận du học sinh.

Ngành học
  • Ngành Âm nhạc
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Âm nhạc
Chỉ tiêu tuyển sinh 80 người
Tổng số du học sinh 14 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Naka
Trang chủ của trường http://www.eum.ac.jp/cms/site_en.nsf/index
Liên hệ kikaku01@eum.ac.jp