Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Thành phố Fukuyama

Trường đại học tư thục Fukushima đang triển khai giáo dục đại học theo mô hình thế kỷ 21, gắn với năng lực giao tiếp cao, tầm nhìn rộng lớn có thể đảm đương được xã hội trong thời đại toàn cầu hóa, hướng tới mục tiêu " Từ Seto vươn ra thế giới", hướng tầm mắt ra thế giới, kết nối với thế giới.
Trường sẽ bố trí sắp xếp giáo viên hướng dẫn cho du học sinh để hỗ trợ, hướng dẫn các em trong quá trình học tập cũng như trao đổi chia sẻ với các em trong đời sống sinh hoạt ở trường đại học.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có những hỗ trợ như giới thiệu học bổng cho du học sinh và tổ chức các buổi giao lưu với sinh viên đại học của nước ngoài. Đối với một trường đại học nhỏ với quy mô 1 năm có 250 sinh viên, chúng tôi có thể dễ dàng chăm sóc cho từng sinh viên, và hỗ trợ tối đa các em trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Ngành học
  • Khoa Giáo dục học
  • Khoa Quản lý đô thị
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Giáo dục
  • Khoa Nghiên cứu Quản lý Đô thị
Chỉ tiêu tuyển sinh 250 người
Tổng số du học sinh 3 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Fukuyama
Trang chủ của trường http://www.fcu.ac.jp
Liên hệ info@fcu.ac.jp