Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Hijiyama

Chúng tôi xây dựng chế độ miễn giảm học phí nhằm mục đích tiếp nhận các du học sinh mang ước muốn to lớn được học tập tại trường. Mặc dù số lượng du học sinh hiện đang theo học tại trường không nhiều nhưng hội tụ được những sinh viên có ý chí học tập tốt nên cũng có người đạt bằng khen sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Trong ngành học, chúng tôi khai giảng có kế hoạch các khoá học tiếng Nhật và thông tin về Nhật Bản mà chỉ du học sinh có thể tham gia sau khi điều tiết phù hợp với điều kiện học tập và có thể thay thế môn học của những khoá này cho các đơn vị môn học đào tạo chung. Mặt khác, chúng tôi xây dựng chế độ tư vấn cho du học sinh và hỗ trợ du học sinh.

Ngành học
  • Ngành Văn hoá Hiện đại
  • Khoa sức khỏe và dinh dưỡng
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Văn hoá Hiện đại
Chỉ tiêu tuyển sinh 380 sinh viên (đại học)
Tổng số du học sinh 8 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Higashi
Trang chủ của trường http://www.hijiyama-u.ac.jp/en/
Liên hệ hijim@hijiyama-u.ac.jp