Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Hiroshima

Là trường đại học quốc lập duy nhất ở tỉnh Hiroshima, chúng tôi có 11 ngành học và 11 khoa nghiên cứu và cũng là một trong số ít trường đại học tổng hợp trên toàn quốc bao gồm rất nhiều lĩnh vực môn học như văn khoa, khoa học kỹ thuật, y dược. Đội ngũ giảng viên xuất sắc cùng trang thiết bị dùng trong nghiên cứu được trang bị đầy đủ với trung tâm nghiên cứu tiên tiến hàng đầu được đánh giá cao từ trong và ngoài nước, và hệ thống đào tạo độc đáo như "chương trình đào tạo theo mẫu mục tiêu đạt được" tập trung đảm bảo chất lượng đào tạo và hỗ trợ học tập chuyên sâu đáp ứng nhu cầu của từng sinh viên là rất nhiều đặc trưng mà chúng tôi có.
Ngoài ra, vào năm 2014, trường được chọn là một trong các trường thuộc mô hình xếp hạng các trường đại học hàng đầu của Dự án "Hỗ trợ thành lập các trường đại học hàng đầu thế giới" như trường đại học hàng đầu thế giới của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản. (có 13 trường được chọn ở Nhật Bản)

Ngành học
 • Ngành Khoa học Tổng hợp
 • Ngành Văn học
 • Ngành Giáo dục
 • Ngành Luật
 • Ngành Kinh tế
 • Ngành Vật lý
 • Ngành Y
 • Ngành Nha
 • Ngành Dược
 • Ngành Kỹ thuật Công nghiệp
 • Ngành Sản xuất Sinh học
Học viện
 • Khoa Nghiên cứu Khoa học Tổng hợp
 • Khoa Nghiên cứu Văn học
 • Khoa Nghiên cứu Giáo dục
 • Khoa Nghiên cứu Khoa học Xã hội
 • Khoa Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên
 • Khoa Nghiên cứu Vật chất Tiên tiền
 • Khoa Nghiên cứu Y nha dược Bảo vệ Sức khoẻ
 • Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật
 • Khoa Nghiên cứu Sinh quyển
 • Khoa Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế
 • Khoa Nghiên cứu Pháp vụ
Chỉ tiêu tuyển sinh 2,338 người
Tổng số du học sinh 1,191 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Higashihiroshima, quận Minami thuộc thành phố Hiroshima, quận Naka
Trang chủ của trường http://www.hiroshima-u.ac.jp
Liên hệ liên quan đến quốc tế inquiry@office.hiroshima-u.ac.jp
liên quan đến toàn bộ đại học inquiry@office.hiroshima-u.ac.jp