Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Hiroshima Bunka Gakuen

Trường Đại học Văn hoá Hiroshima là trường đại học tổng hợp có 3 ngành 5 khoa bao gồm Ngành Thông tin Xã hội (Khoa Thương mại Toàn cầu, Khoa Sức khoẻ Phúc lợi), Ngành Điều dưỡng (Khoa Điều dưỡng), Ngành Khoa học và Nghệ thuật (Khoa Thiếu nhi, Khoa Âm nhạc). Thông qua Khoa Thương mại Toàn cầu đang tích cực thu nhận du học sinh, chúng tôi sẽ đánh thức tư duy toàn cầu của các bạn và tích cực hỗ trợ các bạn từ người sẽ làm việc tại công ty ở địa phương đến người muốn hoạt động trên thế giới đều thực hiện được giấc mơ ấy.

Ngành học
  • Ngành Thông tin Xã hội
  • Ngành Điều dưỡng
  • Ngành Khoa học và Nghệ thuật
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Thông tin Xã hội
  • Khoa Nghiên cứu Điều dưỡng
  • Ngành nghiên cứu giáo dục học
Chỉ tiêu tuyển sinh 370 người
Tổng số du học sinh 172 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Huyện Aki-gun Sakamachi- thành phố Kure, quận Asaminami thuộc thành phố Hiroshima
Trang chủ của trường http://www.hbg.ac.jp
Liên hệ hara@hbg.ac.jp