Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường Đại học nữ sinh Bunkyo Hiroshima

Bắt nguồn từ 1 ngành là Ngành Khoa học Nhân văn, trường chúng tôi hiện nay đang sở hữu 5 khoa bao gồm Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Phúc lợi Nhân sinh, Khoa Tâm lý, Khoa Dinh dưỡng Con người, Khoa Truyền thông Toàn cầu. Chúng tôi có trung tâm tiện ích chuyên dụng cho việc rèn luyện tiếng Anh BECC (Bunkyo English Communication Center) được xem là cơ sở tiện ích mang nét đặc trưng của trường. Ở đây, chúng tôi có rất nhiều cơ chế và phương thức khác nhau nhằm giúp tất cả sinh viên chú ý đến năng lực giao tiếp tiếng Anh của mình.

Ngành học
  • Ngành Khoa học Nhân văn
Học viện
  • Chuyên ngành giáo dục
  • Chuyên ngành phúc lợi con người
Chỉ tiêu tuyển sinh 390 người
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Asakita
Trang chủ của trường http://www.h-bunkyo.ac.jp/university/
Liên hệ koho@h-bunkyo.ac.jp