Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Kinh tế Hiroshima

Đại học Kinh tế Hiroshima được thành lập vào năm 1967 với tư cách là Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Kinh tế duy nhất của khu vực Chugoku - Shikoku. Hiện tại, trường phân 1 khoa gồm 5 ngành học (ngành kinh tế, ngành quản trị kinh doanh, ngành thông tin thương mại, ngành kinh doanh truyền thông, ngành quản lý thể thao) và có Viện đại học (ngành nghiên cứu kinh tế học), hiện trường có hơn 30.000 sinh viên tốt nghiệp. Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận du học sinh nước ngoài từ năm 1989 và cho đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận gần 800 em.
Tại đây, chúng tôi nhắm đến một khuôn viên có thể đáp ứng được ý muốn và kỳ vọng của từng sinh viên và đương nhiên sẽ cung cấp chương trình giáo dục nhằm đào tạo những nhân tài có thể phát huy khả năng ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội sau khi tốt nghiệp và một môi trường giáo dục hàng đầu trong khu vực Chugoku Shikoku chẳng hạn như thư viện hay trung tâm thông tin truyền thông. Mặt khác, trong chương trình giảng dạy, chúng tôi tiến hành hỗ trợ cặn kẽ đến từng chi tiết như thiết kế khoá học tiếng Nhật được xem là khoá học dành riêng cho du học sinh bao quát từ nội dung cơ bản đến nội dung nâng cao đã đối ứng trong thương mại chẳng hạn.
Được xem là việc hỗ trợ về mặt tài chính cho sinh viên du học tự túc, chúng tôi đã xây dựng chế độ giảm học phí (giảm 100%, 50%, 30% học phí ứng với thành tích học tập) và chế độ học bổng của trường tư. Hoạt động dẫn dắt các tổ chức tài trợ học bổng ngoài nhà trường cũng được tích cực tiến hành, chẳng hạn, hàng năm có 60~70% du học sinh nhận được học bổng.
Tại trường đại học này, chúng tôi có "hội du học sinh" được hình thành bởi các hội viên là tất cả du học sinh, cùng với việc lên kế hoạch và thực hiện lễ hội trong trường đại học, sự kiện thể thao, du lịch kết nối tình bạn và xây dựng mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên, chúng tôi cũng quan tâm sâu sắc đến hoạt động giao lưu với sinh viên Nhật.

Ngành học
  • Ngành Kinh tế
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Kinh tế
Chỉ tiêu tuyển sinh 850 người
Tổng số du học sinh 56 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Asaminami
Trang chủ của trường http://www.hue.ac.jp/english/
Liên hệ int-sc@hue.ac.jp