Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Quốc tế Hiroshima

Tại Trường Đại học Quốc tế Hiroshima, chúng tôi đào tạo nhân tài có thể nắm bắt được các vấn đề quốc tế bằng tầm nhìn rộng lớn. Như là một phần của nỗ lực này, chúng tôi cũng đang tích cực tiếp nhận sinh viên nước ngoài sẽ trở thành cầu nối với các nước và để chắc chắn rằng bạn có cuộc sống ký túc xá sung túc, chúng tôi đang chuẩn bị một thể chế hỗ trợ tiếp theo.
●Chúng tôi hỗ trợ 20.000 Yên mỗi tháng cho du học sinh nước ngoài thuộc đối tượng này.
●Chuẩn bị ký túc xá với 1.606 phòng trọ, chuẩn bị cơ sở thực tập, tòa nhà số 1 trong tòa nhà quốc tế dành cho sinh viên tụ hội từ khắp nơi trong cả nước. Ưu tiên cho du học sinh nước ngoài vào ở.

Ký túc xá Kure

Ngành học
 • Ngành Dinh dưỡng Y tế
 • Ngành Điều dưỡng, Ngành Dược
 • Ngành Dược
Học viện
 • Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp
 • Khoa Nghiên cứu Điều dưỡng học
 • Khoa Nghiên cứu Dược học

Ký túc xá Hiroshima

Ngành học
 • Ngành Kinh doanh Y khoa

Ký túc xá Higashihiroshima

Ngành học
 • Ngành Phục hồi Chức năng Tổng hợp
 • Ngành Phúc lợi Y tế
 • Khoa Tâm lý (thành lập tháng 4 năm 2015)
 • Ngành Y tế Bảo vệ Sức khoẻ
Học viện
 • Khoa Nghiên cứu Y tế - Khoa học Phúc lợi
 • Khoa Nghiên cứu Tâm lý học
Chỉ tiêu tuyển sinh 940 người
Tổng số du học sinh 7 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Higashihiroshima, thành phố Kure, quận Naka thuộc thành phố Hiroshima
Trang chủ của trường http://www.hirokoku-u.ac.jp/english/index.html
Liên hệ nyushi@ofc.hirokoku-u.ac.jp