Trường Nội tỉnh Hiroshima

Cao đẳng thương mại quốc tế Hiroshima

Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy tiếng Nhật dành cho những người nước ngoài có mục đích học lên chuyên nghiệp, đại học và sau đại học ở Nhật Bản. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giảng dạy tiếng Nhật cần thiết cho công việc, nghiên cứu kỹ năng và nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Nhật cần thiết trong cuộc sống. Chúng tôi lập kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân tài có khả năng thực tế và tầm nhìn rộng, với mục tiêu là đóng góp cho sự phát triển của giao lưu quốc tế.
Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thi du học Nhật Bản, kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tổ chức các buổi dạy cách viết tiểu luận và cách đối ứng khi phòng vấn, chuẩn bị đầy đủ để các du học sinh có thể vượt qua các kỳ thi vào các trường đại học và sau đại học theo như nguyện vọng. Sau khi học lên các trường đại học, sau đại học ở Nhật Bản, bạn sẽ có những năng lực cũng như các kiến thức cần thiết.
Ngoài ra, bạn cũng có thể có được những kiến thức cần thiết để có thể biện luận trước đám đông như việc đưa ra ý kiến cá nhân, lý giải về cách suy nghĩ của người Nhật cũng như văn hóa Nhật Bản.

Ngành học
  • Ngành Tiếng Nhật
  • Ngành Giao tiếp Văn hóa Quốc tế
  • Ngành Kinh doanh và Thông dịch Quốc tế
  • Môn vẽ đồ họa kiến trúc CAD
Chỉ tiêu tuyển sinh 460 người
Tổng số du học sinh 470 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Fukuyama
Trang chủ của trường http://www.hibc.jp
Liên hệ nihongo@hibc.jp