Trường Nội tỉnh Hiroshima

Viện Đại học Quốc tế Hiroshima

Chúng tôi là trường đại học duy nhất trong số các trường đại học trong thành phố Hiroshima xây dựng ngành học kỹ thuật công nghiệp có liên quan tới khoa học tự nhiên và xã hội và các bạn có thể tận hưởng bầu không khí thú vị của cuộc sống ký túc xá nơi hội tụ những sinh viên mang những tư duy đa dạng. Nếu các bạn có quan tâm tới các khoá học thuộc ngành khác với khoá học chuyên môn được khai giảng trong các ngành, các bạn cũng có thể tham gia và lĩnh hội được kiến thức và kỹ thuật trên phương diện rộng.

Ngành học
  • Ngành Kỹ thuật Công nghiệp
  • Ngành Văn hoá Thông tin
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp
  • Khoa Nghiên cứu Xã hội học Hiện đại
Chỉ tiêu tuyển sinh 250 người
Tổng số du học sinh 111 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Quận Aki thuộc thành phố Hiroshima, quận Naka
Trang chủ của trường http://www.hkg.ac.jp/html/english/
Liên hệ nyuushi@office.hkg.ac.jp