Trường Nội tỉnh Hiroshima

Viện Trường Cao đẳng Quốc tế Hiroshima - Ngành học ngắn hạn về ô tô

Bạn có thể nhận được đồng thời bằng cao đẳng và bằng sửa chữa ô tô cấp 2. Nhờ chế độ đào tạo theo dõi sát sao giúp người học hiểu cặn kẽ nên hầu như toàn bộ sinh viên tốt nghiệp hàng năm đều đỗ kì thi quốc gia bằng thợ sửa chữa ô tô bậc 2. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội học sau đại học tại phòng chuyên môn để có thể trở thành học viên sửa chữa ô tô cấp 1, thêm vào đó còn có thể có vô số những lựa chọn cho công việc của mình.
Bên cạnh đó, trường nhận sinh viên liên thông năm 3 lên hệ đại học 4 năm, học tiếp lên đại học của các chuyên ngành nâng cao dành cho thợ sửa chữa ô tô cấp 1, ngoài ra sinh viên còn có thể chọn nhiều con đường khác nhau như tìm việc làm, v.v…

Chương trình học
  • Khoa Công nghiệp Ô tô
Khoa chuyên môn
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp
Chỉ tiêu tuyển sinh 100 người
Tổng số du học sinh 30 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Nằm ở quận Aki, thành phố Hiroshima
Trang chủ của trường http://www.hkg.ac.jp/j/
Liên hệ gakuji@office.hkg.ac.jp