Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học thành phố Hiroshima

Tại trường đại học đang nhắm tới mục tiêu trở thành trường đại học mang tính quốc tế này, chúng tôi đang xây dựng chế độ tuyển chọn đặc biệt đối với người nước ngoài và tích cực thu nhận du học sinh nước ngoài, đặc biệt là những du học sinh đến từ châu Á. Thêm vào đó, để việc học tập và sinh hoạt tại Nhật của du học sinh được thu nhận vào trường diễn ra thuận lợi, chúng tôi sẽ hỗ trợ chẳng hạn như cung cấp đầy đủ các khoá học tiếng Nhật và thông tin của nước Nhật cũng như giới thiệu học bổng cho du học sinh được thu nhận vào trường.

Ngành học
  • Ngành Quốc tế
  • Ngành Khoa học Thông tin
  • Ngành Nghệ thuật
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Quốc tế
  • Khoa Nghiên cứu Khoa học Thông tin
  • Khoa Nghiên cứu Nghệ thuật
Chỉ tiêu tuyển sinh 390 người
Tổng số du học sinh 92 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Asaminami
Trang chủ của trường http://www.hiroshima-cu.ac.jp/english/
Liên hệ nyushi@office.hiroshima-cu.ac.jp (tuyển sinh, đào tạo, sinh viên)
iepc@office.hiroshima-cu.ac.jp (Trung tâm xúc tiến giao lưu quốc tế)