Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường trung học chuyên nghiệp hàng hải Hiroshima

Trường Dạy nghề Hàng hải Cao cấp Hiroshima là ngôi trường có bề dày truyền thống hơn 110 năm, được ban cho điều kiện tự nhiên vô cùng hấp dẫn, đó là nằm tại vùng biển sâu trong đất liền. Các khoa cơ bản mà các bạn tốt nghiệp Trung học vào nhập học thường là các khóa học 5 năm (riêng Ngành Tàu biển là 5 năm 6 tháng). Riêng du học sinh thì có thể nhập học vào năm thứ 3. Nhà trường cũng đã xây dựng xong ký túc xá cho sinh viên, do đó tất cả các bạn du học sinh có nguyện vọng ở ký túc xá đều có thể đăng ký. Nhà trường có những bài giảng chú trọng đến kỹ thuật và những kiến thức thực tiễn, và đào tạo theo hình thức vừa học vừa thực hành, kết hợp giữa học sách vở và áp dụng thực tế - đó là 1 đặc trưng trong cách giảng dạy của nhà trường. Có khoảng 20% học viên sau khi tốt nghiệp sẽ học lên Đại học hoặc đăng ký học các khoa chuyên ngành của trường (khóa học 2 năm), còn 80% còn lại thì kiếm việc làm. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường là 100%. Phần lớn các bạn du học sinh sau khi tốt nghiệp, đều theo học từ năm thứ 3 tại các trường đại học công lập.

Ngành học
  • Ngành Tàu biển
  • Ngành Công nghiệp Kiểm soát Điện tử
  • Ngành Công nghệ Thông tin Lưu động
Khoa chuyên môn
  • Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp về Hệ thống biển
  • chuyên ngành Hệ thống Kỹ thuật Công nghiệp
Chỉ tiêu tuyển sinh 120 người
Tổng số du học sinh 3 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Nằm ở thị trấn Osakikamizima, quận Toyota
Trang chủ của trường http://www.hiroshima-cmt.ac.jp
Liên hệ s-sub@hiroshima-cmt.ac.jp