Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Shudo Hiroshima

Chúng tôi hoạch định sẽ tích cực tiếp nhận 31 trường đại học liên kết ở nước ngoài của 14 quốc gia và khu vực có tổ chức trao đổi du học sinh. Ngoài việc hỗ trợ tài chính như chế độ học bổng được tặng bởi các giảng viên và miễn giảm học phí cho các đối tượng là du học sinh nước ngoài, chúng tôi cũng bổ sung cả thể chế hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày.
Các cơ hội giao lưu với nhóm du học sinh, sinh viên Nhật như lễ chào đón du học sinh, đi chung xe buýt, tổ chức diễn đàn du học sinh cũng rất phong phú. Đó là mục tiêu của nhiều du học sinh ghi danh ở bộ môn thương mại để tìm hiểu về phân phối, tài chính, quản trị kinh doanh, và khoa kinh tế hiện đại để học về kinh tế, thống kê... để trau dồi khả năng thực tế có tính chuyên môn cao.

Ngành học
 • Ngành Thương mại
 • Ngành Nhân văn
 • Ngành luật
 • Ngành Kinh tế
 • Ngành Môi trường Con người
 • Khoa xây dựng (Đang trong quá trình xin phép thành lập)
Học viện
 • Khoa Nghiên cứu Thương mại
 • Khoa Nghiên cứu Khoa học Nhân văn
 • Khoa Nghiên cứu Pháp luật
 • Khoa Nghiên cứu Khoa học Kinh tế
 • Khoa Nghiên cứu Pháp vụ (hệ Pháp vụ sau đại học)
Chỉ tiêu tuyển sinh 1,415 người
Tổng số du học sinh 97 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima quận Asaminami
Trang chủ của trường http://www.shudo-u.ac.jp/english/
Liên hệ kokusai@js.shudo-u.ac.jp