Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Hiroshima Cosmopolitan

Thành lập Ngành Sức khoẻ và Khoa Điều dưỡng vào tháng 4 năm 2009, sau đó, mở trường tại Ujina quận Minami thuộc thành phố Hiroshima. Mở tại quận Asaminami, huyện Otsukahigashi thuộc thành phố Hiroshima Khoa Phục hồi Chức năng, chuyên môn Vật lý Trị liệu và chuyên môn Thao tác Trị liệu vào tháng 4 năm 2013. Vào tháng 4 năm 2014, thành lập ngành giáo dục trẻ em -khoa giáo dục trẻ em, tại Ujina, quận Minami, thành phố Hiroshima. Theo tinh thần "nhất thể tinh thần và kỹ thuật" của các vị sáng lập trường, chúng tôi đã thực hiện việc đào tạo ra nguồn nhân lực có thể áp dụng kiến thức và công nghệ cao đóng góp vào tương lai thịnh vượng.

Ngành học
  • Ngành Khoa học Sức khoẻ
  • Khoa Giáo dục Trẻ em
Chỉ tiêu tuyển sinh 278 người
Địa chỉ Quận Asaminami thuộc thành phố Hiroshima và huyện Minami
Trang chủ của trường http://www.hcu.ac.jp
Liên hệ jimu@hcu.ac.jp