Trường Nội tỉnh Hiroshima

Đại học Công lập Hiroshima

Lấy việc "đào tạo nhân tài thực thụ có thể suy nghĩ, hành động một cách chủ động và phát huy khả năng trong xã hội" làm mục tiêu, thông qua chương trình đào tạo cử nhân 4 năm đại học, chúng tôi cung cấp nội dung đào tạo đảm bảo được sự cân bằng nhờ vào việc thiết kế các "môn học đào tạo chuyên môn" mang tính hệ thống song song với thực hiện các "môn học đại cương" và xây dựng mối liên kết với các môn tương đồng. Chúng tôi phát triển nền giáo dục chuyên chất dành cho số ít sinh viên từ khi đào tạo lúc nhập học tới khi hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp.

Ngành học
  • Ngành Văn hoá Nhân loại
  • Ngành Quản lý Thông tin
  • Ngành Môi trường Nhân sinh
  • Ngành Y tế Phúc lợi
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Tổng hợp
Chỉ tiêu tuyển sinh 575 sinh viên (đại học), 95 học viên (sau đại học)
Tổng số du học sinh 55 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Hiroshima, quận Minami, thành phố Shobara, thành phố Mihara
Trang chủ của trường http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/47/01-en.html
Liên hệ puh-ie-s@pu-hiroshima.ac.jp (Trung tâm giao lưu quốc tế)