Trường Nội tỉnh Hiroshima

Khoa Công nghiệp Trường Đại học Kinki

“Đào tạo người được mọi người yêu mến, người được tin cậy, người được tôn trọng”
Học hỏi kiến thức và kỹ năng có thể đóng góp cho ngành công nghiệp với nền tảng nhân cách tốt. Tinh thần sáng lập của trường Đại học Kinki là “Giáo dục thực hành” và “Bồi dưỡng nhân cách”. Dưới tinh thần sáng lập này, Khoa Kỹ thuật, Đại học Kinki hướng đến 3 mục tiêu giáo dục là trau dồi năng lực chuyên môn như kỹ sư (tính chuyên môn), bồi dưỡng nguồn nhân lực có nhân cách và quan điểm đạo đức cao đẹp (tính nhân văn), bồi dưỡng khả năng tồn tại trong thời đại quốc tế hóa (tính quốc tế).

Ngành học
  • Khoa Công nghiệp
Học viện
  • Khoa Nghiên cứu Hệ thống Công nghiệp
Chỉ tiêu tuyển sinh Sinh viên đại học 460 người, học viên sau đại học (bậc thạc sĩ ) 45 người, học viên sau đại học (bậc tiến sĩ) 5 người
Tổng số du học sinh 5 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Thành phố Higashihiroshima
Trang chủ của trường http://www.hiro.kindai.ac.jp/en/
Liên hệ gakusei@hiro.kindai.ac.jp