Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường trung học chuyên nghiệp cộng nghệ Kure

Trường Kỹ thuật chuyên nghiệp là tổ chức giáo dục bậc cao thực hiện giáo dục nhất quán từ lúc nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trường, đào tạo 5 năm chương trình chính quy, chuyên ngành nâng cao trong 7 năm, nhằm đào tạo "Kỹ thuật viên thực tiễn có tính sáng tạo" mà xã hội cần. Có 4 ngành trong trường Kỹ thuật chuyên nghiệp Kure là ngành công nghệ cơ khí, ngành công nghệ thông tin - kỹ thuật điện, ngành công nghệ môi trường đô thị và ngành xây dựng. Ngoài ra, có 2 chuyên ngành trong chuyên ngành nâng cao là chuyên ngành kỹ thuật điện - cơ khí và chuyên ngành công nghệ xây dựng. Ở trường Kỹ thuật chuyên nghiệp Kure, ngoài du học sinh nước ngoài nhận học bổng du học của chính phủ Quốc gia và du học sinh do chính phủ nước ngoài cử đi học, nhờ hệ thống thi nhập học liên thông năm 3 của trường Kỹ thuật chuyên nghiệp Quốc gia dành cho các đối tượng là học sinh người nước ngoài do Học viện công nghệ quốc gia thực hiện, trường tiếp nhận du học sinh và trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị nhà bếp chuyên dụng cần thiết cho sinh hoạt của du học sinh trong ký túc xá.

Ngành học
  • Ngành Cơ khí Công nghiệp
  • Ngành Thông tin Điện khí Công nghiệp
  • Ngành Môi trường Đô thị Công nghiệp
  • Ngành Kiến trúc (hoặc Ngành Vật liệu Kiến trúc)
Khoa chuyên môn
  • Chuyên ngành Điện – Cơ công nghiệp
  • Chuyên ngành Kiến trúc Công nghiệp
  • Chuyên ngành kỹ thuật thiết kế dự án
Chỉ tiêu tuyển sinh Học chính khóa 160 người, Học chuyên môn sâu 40 người
Tổng số du học sinh 8 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Nằm ở thành phố Kure
Trang chủ của trường http://www.kure-nct.ac.jp/global/
Liên hệ kokusail@kure-nct.ac.jp