Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường Đại học Onomichi

Trường Đại học Onomichi lấy việc “Theo đuổi và sáng tạo tri thức và vẻ đẹp” làm kim chỉ nam, đã và đang mang đến cho sinh viên một môi trường học tập nghệ thuật và mở rộng học vấn. Là một ngôi trường cho quy mô nhỏ, cho nên ở đây khoảng cách giữa giáo viên và học viên, giữ học viên với học viên đều rất gần gũi, tạo nên một môi trường học tập vui vẻ trong sự gắn kết giữa con người với con người.

Ngành học
  • Khoa Thông tin kinh tế
  • Khoa Văn hóa Nghệ thuật
Học viện
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Thông tin Kinh tế
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Văn học Nhật bản
  • Chuyên ngành Nghiên cứu Mỹ thuật
Chỉ tiêu tuyển sinh 300 người
Tổng số du học sinh 24 người (tính tới ngày 1 tháng 5 năm 2016)
Địa chỉ Nằm ở thành phố Onomichi
Trang chủ của trường http://www.onomichi-u.ac.jp
Liên hệ jimukyok@onomichi-u.ac.jp