Trường Nội tỉnh Hiroshima

Trường Đại học Quốc lập

Các trường Đại học Công lập

Các trường Đại học Tư lập

Đại học Ngắn hạn

Trường trung cấp chuyên nghiệp

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật

Các trường không phải là thành viên

  • Trường Cao đẳng Điều dưỡng Hiroshima hội chữ thập đỏ Nhật Bản
  • Trường Cao đẳng Hijiyama
  • Trường Cao đẳng nữ sinh Yasuda
  • Trường Hiroshima, trường Trung cấp Thể thao Wellness Nhật Bản
  • Học viện Hiroshima
  • Trường Nhật ngữ - Học viện Văn hóa quốc tế Mirokunosato