Trường Nội tỉnh Hiroshima

Khoa học Xã hội (Sư phạm, Mỹ thuật, Ngôn ngữ, Văn học, Âm nhạc, Tâm lý học)

Trường Đại học Quốc lập

Các trường Đại học Công lập

Các trường Đại học Tư lập

Các trường Cao đẳng

Sức khỏe – Y tế (Y học, Y tá, Dược học, Y tế Công cộng)

Trường Đại học Quốc lập

Các trường Đại học Công lập

Các trường Đại học Tư lập

Các trường Cao đẳng