Học tập - Sinh hoạt

Chúng tôi xin cung cấp những thông tin hữu ích trong đời sống cho các bạn du học sinh học tại các trường đại học, đại học ngắn hạn, cao đẳng nghề, trường tiếng Nhật trong tỉnh Hiroshima.

Thông tin học bổngChi tiết xin mời xem ở đây

奨学金情報

Chúng tôi xin giới thiệu thông tin, học bổng của riêng trong tỉnh Hiroshima và chế độ học bổng của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản.

Hỗ trợ sinh hoạtChi tiết xin mời xem ở đây

生活支援

Có nhiều thông tin ví dụ như về nơi ở cần thiết cho việc sinh hoạt trong tỉnh Hiroshima.