Học tập - Sinh hoạt

Hỗ trợ sinh hoạt

Về chẾ đỘ bẢo lãnh nhà Ở

Đó là điều cần quan tâm trước tiên khi đi du học.
Có lẽ nhiều bạn du học sinh trả lời là "nơi sinh sống".
Có các chỗ ở như ký túc xá và chung cư nhưng khi thuê chung cư ở Nhật Bản, nhiều trường hợp cần có người bảo lãnh (= người bảo lãnh liên đới).
Trong trường hợp thuê căn nhà này ở trung tâm hỗ trợ hoạt động du học sinh tỉnh Hiroshima, bạn có thể trở thành người bảo lãnh.

Xin hãy hỏi thông tin chi tiết tại trung tâm chúng tôi hoặc bộ phận phụ trách nơi du học.

Đường dẫn thông tin nhà ở